Ραδιοσυχνότητες (RF)

Iσχυρό όπλο κατά του καρκίνου!

Η εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων (RF) στην σύγχρονη Χειρουργική Πρακτική είναι ένα ακόμη μεγάλο όπλο που έχουν οι ειδικοί στη μάχη κατά του καρκίνου. Η νέκρωση των καρκινικών κυττάρων και η πλήρης καταστροφή του όγκου επιτυγχάνεται με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού κύματος με συχνότητες μεταξύ ήχου και υπέρυθρης ακτινοβολίας το οποίο κυμαίνεται από 3Hz μέχρι 300GHz. Η θερμότητα που παράγεται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα την εξάχνωση του όγκου, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τους γειτονικούς υγιείς ιστούς.

Καρκίνος-θεραπεία με Ραδιοσυχνότητες(RF)

Η μέθοδος της εξάχνωσης των καρκινικών όγκων με ραδιοσυχνότητες (RFA), έχει ένδειξη για όγκους του ήπατος, του σπλήνα, για μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, για όγκους επινεφριδίων, για Οστεοειδές οστέωμα, οπισθοπεριτοναϊκές μεταστάσεις και για περιστατικά πολυτραυματιών.

Όσον αφορά στον καρκίνο του ήπατος, εφαρμογή της μεθόδου είναι ζωτικής σημασίας καθώς αποτελεί την μοναδική επιλογή για ασθενείς προχωρημένης ηλικίας και με επιβαρυμένη υγεία.

Ο Γενικός Χειρουργός Μανώλης Γερογιώργης μας εξηγεί την χρησιμότητα, τα χαρακτηριστικά αλλά και τα πλεονεκτήματά της μεθόδου για τους ασθενείς.

 Από το doctors channel και την Ιωάννα Αλεξίου

 

Σύγχρονη αναίμακτη χειρουργική κατά του καρκίνου

Σύγχρονη χειρουργική για κήλες και καρκίνο

Ραδιοσυχνότητες κατά του καρκίνου

Trailer: Χειρουργική Κήλης & Ραδιοσυχνότητες για Καρκίνο

Ραδιοσυχνότητες: ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου!

Σύγχρονη αναίμακτη χειρουργική κατά του καρκίνου!

Σύγχρονη χειρουργική για κήλες και καρκίνο

Dr. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗΣ
  • Γενικός Χειρούργος
  • Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος
    στην "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ"

Gerogiorgis